Projekty UE

Projekty dofinansowane z funduszy UE

Tytuł projektu:

WPROWADZENIE NA RYNEK ZNACZĄCO UDOSKONALONEGO INNOWACYJNEGO PRODUKTU W POSTACI OBUDÓW DACHÓW ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

Nazwa beneficjenta:

SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SP. Z O.O.

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

1 319 943,75 zł

Dofinansowanie z UE:

600 950,00 zł

© 2012 SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS Sp. z o.o.